پایگاه هواداران وست بروم ویچ آلبیون باشگاه فوتبال وست بروم ویچ آلبیون ، که به طور عامیانه وست بروم نام دارد به ریسندگان ، آلبیون و WBA مشهور هستند ، این باشگاه حرفه ای فوتبال ، مستقر در غرب وست میدلنز است در سال 1878 تشکیل شده و زمین بازی آن ها که هاوترنز نام دارد از سال 1900 در اختیار آن هاست .... http://westbromwichalbion.ir 2020-06-02T17:50:55+01:00 text/html 2015-09-27T16:48:58+01:00 westbromwichalbion.ir درن فلچر تعطیلی موقت http://westbromwichalbion.ir/post/10 <font size="3"> <font face="Mihan-Iransans">سایت قرار است باز سازی شود ، لطفا تا تکمیل شدن صبور باشید</font></font><br> text/html 2015-09-19T13:14:35+01:00 westbromwichalbion.ir درن فلچر وست بروم فاتح دربی شد http://westbromwichalbion.ir/post/8 <font face="Mihan-IransansBold"><br>وست بروم ویچ آلبیون امروز&nbsp; با تک گل سیدو براهینو از سد رقیب دیرینه خود استون ویلا گذشت و فاتح دربی شد<br><br>میتوانید خلاصه بازی رو از لینک زیر دانلود کنید<br><br>yon.ir/sD2S<br><br><br></font><img alt="http://www.wba.co.uk/cms_images/berahino-villa-goal-a151-2698615_478x359.jpg" src="http://www.wba.co.uk/cms_images/berahino-villa-goal-a151-2698615_478x359.jpg"><br><br> text/html 2015-09-18T06:05:33+01:00 westbromwichalbion.ir درن فلچر بازبینی روز شهر آورد http://westbromwichalbion.ir/post/7 <div align="right"><br><div class="article_intro clearfix"> <div class="article_img"> <img src="http://www.wba.co.uk/cms_images/scharner-1-a151-2694963_478x359.jpg" alt="" title="" class="article_img" height="348" width="464"> </div> </div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">در لحظه ای که تقریبا ما به طرف راه جزیره فرود آمده ایم ،&nbsp;به اعماق پری گونه barr and on ، در تبدیل شدن به ویتون و&nbsp; عمارت ویکتوریا ! که در آن حک شده است : به زیر انضمامی از لکه&nbsp; اتصالات اسپاگتی شکل<br><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="hps">برای</span> <span class="hps">بسیاری از طرفداران</span> <span class="hps">آلبیون،</span> <span class="hps">بازی با</span> <span class="hps">استون ویلا</span> مسابقه حساسی است ، <span class="hps">دربی</span> <span class="hps">در حالی که برای</span> <span class="hps">من</span><span>، نیاز به</span> <span class="hps">یک راه حل </span><span class="hps">و&nbsp;</span> <span class="hps">به نوع</span> <span class="hps">بی انضباطی</span> <span class="hps">است که اجازه</span> <span class="hps">پوشیدن</span> <span class="hps">باز</span> <span class="hps">از طلا و</span> <span class="hps">سیاه و سفید</span> <span class="hps">از بین رفته است</span><span></span></span> . آن چیزی که بیشتر از همه وجود دارد گرگ است ، بعد از تمامی این ها ! خدا نکند که من طعمه ویلا باشد ..<br><br><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="hps">بسیاری از</span> <span class="hps">سال ها پس از آن</span> <span class="hps">با</span> <span class="hps">تراژدی</span> <span class="hps">شب</span> <span class="hps">در ویلا پارک</span> <span class="hps">در آوریل 1981</span> <span class="hps alt-edited">بهمراه رگه های</span> <span class="hps">شده است</span><span class="">، مانند زمانی که</span><span>، پس از</span> <span class="hps">چهار روز قبل از</span> <span class="hps">ایپسویچ</span> <span class="hps">های دسته جمعی</span><span class="">، ما به</span> <span class="hps">یک شکست</span> <span class="hps">هدف واحد</span> <span class="hps">تصادفا و</span> <span class="hps">آنها را با</span> <span class="hps">عنوان</span> <span class="hps">به عنوان یک نتیجه</span> <span class="hps">ارائه شده است.<br><br></span></span><br><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><span class="hps">این بخشی از</span> <span class="hps">همسایگی</span> <span class="hps">است که ما به</span> <span class="hps">اغلب</span> <span class="hps">آنها</span> <span class="hps">در زمان های اخیر</span> <span class="hps">افزایش یافته</span> <span class="hps">ایم،</span><span class="hps">کمک به</span> <span class="hps">آنها را از</span> <span class="hps">سقوط</span> <span class="hps">متعدد</span> <span class="hps">تلاش</span> <span class="hps">با یک رشته از</span> <span class="hps">شکست</span> <span class="hps">گرم</span> <span class="hps">و مهربان به</span>&nbsp; وجود خارجی&nbsp; <span class="hps">خود در لیگ برتر کوبید ! </span><span>ما سخاوتمند این دوره هستیم <br></span></span><br></font><span tabindex="-1" id="result_box" class="" lang="fa"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span class="hps">یا</span> <span class="hps">بود</span> <span class="hps">زمانی که</span> <span class="hps">با</span> <span class="hps">طرفداران تیم میزبان</span> <span class="hps">جشن</span> <span class="hps">سقوط</span> <span class="hps">قریب الوقوع</span> <span class="hps">ما را میگرفتند ،</span> <span class="hps">پل رابینسون</span> <span class="hps">تا</span> <span class="hps">در پست دور</span> <span class="hps">ظهور</span> <span class="hps">به سر</span> <span class="hps">در</span> <span class="hps">در لحظات مرگ</span><span>، برنده</span> <span class="hps">یک نقطه</span> </font><span class="hps"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">و برای ما حکم فرار بزرگ را دارد<br><br>بالاترین نقاط اند ولی بسیار کم و پراکنده هستند ، به خصوص در زمان های اخیر ، اما خاص هستند ! ما میتوانیم یک رکورد بی عیب نقص در مقایسه با خائنان داشته باشیم .<br>هنگامی که برنده جام حذفی (FA)&nbsp; باشیم ، ما همیشه در تلاش برنده شدن آن هستیم ، نه مثل کسانی که اجازه میدند زیر دست و پا له بشوند</font><br></span><span></span></span></div> text/html 2015-09-17T11:06:01+01:00 westbromwichalbion.ir درن فلچر بازیکنان تیم اول وست بروم ویچ از مدارس بازدید کردند http://westbromwichalbion.ir/post/6 <br><div class="article_intro clearfix"> <div class="article_img"> <img src="http://www.wba.co.uk/cms_images/olsson-trainingkit-a151-2695129_478x359.jpg" alt="" title="" class="article_img" height="348" width="464"> </div> </div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><br>جوناس اُولسون و کریگ داوسون&nbsp; از مدرسه ی گالتون والی به عنوان بخشی از اولین روز خیریه بازدید کردند ، این سازمان در ارتباط با بنیاد آلبیون قرار دارد ...<br>این دو با هم به جلسه PE آمدند و قبل از آن در&nbsp; مسابقه سوال و&nbsp; جواب های آتشین شرکت کردند ..<br>مدیر بنیاد آلبیون راب لاک گفت : </font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">این بازیکنان</span> <span class="hps">بسیار</span> هیجان انگیز<span class="hps"> و</span> جزوی از نمایندگان باشگاه هستند&nbsp;<span class="hps"></span><span>، آن ها در هنگام بازدید سراسر شوق و اشتیاق بودند .<br>باز خورد های ما تا به حال درخشان بوده است ، و این برای مدرسه یک موضوع مهم است که در این جا یک بازیکن حضور داشته باشد ! در ادامه می افزاید : ارزش بزرگی برای ما ست که بنیادی داریم که میتوانیم بازیکنان فوتبال را این جا بیاوریم<br></span><span class="hps"></span></span> <br></font><font size="3"></font><br></font> text/html 2015-09-16T11:27:36+01:00 westbromwichalbion.ir درن فلچر کریس برانت از حشرات بیزار است http://westbromwichalbion.ir/post/4 <br><img alt="http://www.wba.co.uk/cms_images/brunty-chelsea-a151-2692522_478x359.jpg" src="http://www.wba.co.uk/cms_images/brunty-chelsea-a151-2692522_478x359.jpg"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">سوال و جواب هایی از کریس برانت ...<br><br>قوانین در فوتبال ؟ <br><br>- جدید ترینش ویرایش قواینن آفسیاد است ، من فکر نمیکنم هر کس نشانه ای از خود دارد، برای نمونه اولین بازی ما&nbsp; در لیگ بود که یک مثال کامل است <br><br><br>بخشی از بازی ؟<br><br>- من فکر میکنم تعطیلات زمستانی مناسب و معقول است ، من نمیفهمم چرا این امر در بین بسیاری از تیم های اروپایی یا بازی های ملی یا تیم های رقیب ما وجود دارند و از آن بهره مند میشوند ولی برای ما چنین امکانی وجود ندارد !<br><br>تجربه در راه ؟<br><br>- من تا بحال&nbsp; تجربه بد بازی کردن جلوی ایرلند شمالی را داشته ام ، ما در سال 2010 به جزایر فارو رفتیم و در آن مسابقه 1-1 مساوی شدیم ، انصافا آن روز بد بود <br>آن ها بازی را به زمینی کشاندند که همانند کلم سفت بود و با همین ترفند توانستند ما را متوقف کنند<br><br>حس خوش تیپی تیمی تان چطور است ؟<br><br>- سیدو براهینو خیلی بد لباس است ،&nbsp; من پیرو هیچ مد و تیپی نیستم ولی لباس های او واقعا وحشتناک است<br><br>سلیقه موسیقی تیمی تان چطور است ؟<br><br>- من باز هم قصد دارم نام براهینو را بیاوریم ، اما خب هر کس سلایق خودش را دارد <br><br>ورزش ؟<br><br>- کریکت !&nbsp; من هیچ حال و حوصله ای برای کریکت بازی کردن ندارم . من نمیتونم درک کنم که چگونه بعضی از افراد در مورد آن هیجان زده می شوند<br><br>درس های مدرسه ؟<br><br>- تکنولوژی ( درس های فنی ) ولی همیشه هم ازش لذت نمی بردم<br><br><br>از حشرات میترسی ؟ <br><br>- زنبور ها ! با شور و اشتیاق خاصی از شون نفرت دارم !<br><br><br>رنجش های تعطیلات ؟<br><br>- دیدن فوتبالیست های دیگر در تعطیلات . همه آن ها در همان زمان مشغول لذت بردن هستند و ما مشغول تمرینات سخت <br></font><br> text/html 2015-09-16T01:46:04+01:00 westbromwichalbion.ir درن فلچر بازیکنان وست بروم ویچ آلبیون در فصل 2015/16 http://westbromwichalbion.ir/post/3 <br><img class="shrinkToFit" alt="http://www.wba.co.uk/cms_images/squad-photo-201516-f151-2691547_1600x900.jpg" src="http://www.wba.co.uk/cms_images/squad-photo-201516-f151-2691547_1600x900.jpg" height="345" width="614"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="hps"><br><br><font size="3">ردیف عقب :</font></span><font size="3"> <span class="hps">سباستین</span> پوکُگنولی <span class="hps"></span><span>، کلودیو</span> <span class="hps">یاکوب</span><span>،</span> <span class="hps">ویکتورآنیچبه </span><span>،</span> <span class="hps">جانی اوانز</span><span class="">، گرت</span> <span class="hps">مک آولی </span><span>،</span> <span class="hps">ریکی لمبرت</span><span>، کریگ</span> <span class="hps">داوسون،</span> <span class="hps">سالومون</span> <span class="hps">روندون</span><span>،</span> <span class="hps">جیمز مک کلین</span><span>،</span> <span class="hps">کریگ گاردنر</span><span>.</span></font></span><font size="3"><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="hps"><br>ردیف وسط</span><span>:</span> <span class="hps">به کریستین</span> <span class="hps">گمبا</span><span>،</span> <span class="hps">سیدو براهینو </span><span class="hps"></span><span>، جیمز</span> <span class="hps">چستر،</span> <span class="hps">آندرس لیندگارد</span><span class="">، بن فاستر</span><span>،</span> <span class="hps">بوعز</span> <span class="hps">مای هیل </span><span>، جک</span> <span class="hps">رز،</span> <span class="hps">کالوم</span> <span class="hps">مک منمن </span><span>، سرژ</span> <span class="hps">نبری</span><span>،</span> <span class="hps">استفان سسنیون</span><span>.</span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="hps"><br><br>ردیف جلو</span><span>:</span> <span class="hps">جیمز موریسون</span><span>،</span> <span class="hps">دارن فلچر</span><span>، مت</span> <span class="hps atn">گرین (</span><span>مربی تناسب اندام</span><span>)</span><span>، جاناتان</span> <span class="hps atn">گولد (</span><span>مربی دروازه</span><span>)، دیوید</span> <span class="hps">کمپ</span> <span class="hps atn">(</span><span>سر مربی</span> <span class="hps">مشترک</span> <span class="hps">دستیار</span><span>)،</span> <span class="hps">تونی پولیس</span> <span class="hps atn">(</span><span>سر مربی)</span><span>، جری</span> <span class="hps atn">فرانسیس (</span><span>اول</span> <span class="hps">مربی تیم</span><span>)، مارک</span> <span class="hps atn">اوکانر (</span><span>سر مربی</span> <span class="hps">مشترک</span> <span class="hps">دستیار</span><span>)، جیمز</span> <span class="hps">رایدر</span> <span class="hps atn">(</span><span>تحلیلگر</span> <span class="hps">تیم اول</span><span>)</span> <span class="hps">کریس برانت</span><span>، جوناس</span> <span class="hps">اولسون</span><span>.</span></span></font></font><br> text/html 2015-09-14T09:00:05+01:00 westbromwichalbion.ir درن فلچر وست بروم از پنج بازی نخست خود تنها پنج امتیاز کسب کرده است http://westbromwichalbion.ir/post/2 <br><div class="article_intro clearfix"> <div class="article_img"> <img src="http://www.wba.co.uk/cms_images/fletcher-saints-a151-2687489_478x359.jpg" alt="" title="" class="article_img" height="348" width="464"> </div> </div><font face="Mihan-IransansBold"><br><font size="2">کاپیتان درن فلچر بعد از تساوی وست برومویچ&nbsp; در زمین خود مقابل ساوتهمپتون ، صحبت کرد<br><br>قسمت هایی از سخنان او ...<br><br>در این گونه بازی ها :<br><br>" شما همیشه امید به برد در خانه خود دارید ولی همیشه این شانس وجود ندارد " <br><br>" ما شانس های خوبی برای ایجاد موقعیت گلزنی داشتیم اما این کافی نیست "<br><br></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="“Southampton are a good team who keep the ball very well, and on a really hot day the tempo was slow and they kept it very well. ">"ساوتهمپتون تیم خوبی است و معیار خود را بازی مالکانه قرار داده است ، و در روزی که هوا گرم بود و سرعت زیادی در بازی جریان نداشت آن را به خوبی انجام دادند "<br><br>" ما باید آن ها را در آینده&nbsp; شکست دهیم "<br><br>" این یک بازی نا امید کننده بود ، اما از طرفی بازی معقولانه !&nbsp; زیرا حریف روبه روی ما تیم خوبی است "<br><br>در مورد صحنه پنالتی :<br><br>" از آن صحنه که من دیدم خطای منجر پنالتی بود . "<br><br>" من مطمئن نیستم که لمس و شارژی&nbsp; وجود داشته باشد ، اما در نمایی نشان میدهد که پسر روی کالوم مک منمن</span></span> فشار وارد میکند و از طرفی قبل از او توپ را دفع میکند "<br><br>" نمیتوانم دقیق بگویم که چه مقدار تماس&nbsp; و فشار وارد شده است ، اما در بازی زنده ، نشان از این میداد که صحنه پنالتی بود "<br><br>در مورد اولین حضور جانی اوانز :<br><br>" او&nbsp; فوتبال چندانی نداشته است ، و&nbsp; اغلب در بازی های عقب به عقب ( پرس) در ایرلند شمالی حضور داشته و ساق های قدرتمندی دارد "<br><br>" من احساس میکنم که او فوق العاده است ، او دفاع را رهبری میکند و مدافعین را متشکل کرده . و من مطمئنم او رفته رفته بهتر خواهد شد "<br><br>" در مجموع او بازیکن شگفت انگیزی است ، یک فرمانده&nbsp; خوب و صدای مستحکم در زمین ! او خرید فوق العاده ای برای ما بود . بنابراین امیدوارم همیشه برای ما درخشش داشته باشد و سال ها برای ما بازی کند " </font><br></font> text/html 2015-09-13T16:05:15+01:00 westbromwichalbion.ir درن فلچر سرمربی از واکنش های هواداران در مورد براهینو خوشحال است http://westbromwichalbion.ir/post/1 <div align="right">&nbsp;<img alt="http://www.wba.co.uk/cms_images/berahino-southampton-1516-a151-2683932_478x359.jpg" src="http://www.wba.co.uk/cms_images/berahino-southampton-1516-a151-2683932_478x359.jpg" height="270" width="360"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تونی پولیس سرمربی وست بروم ویچ آلبیون هواداران را بخاطر پشتیبانی از براهینو در هنگامی که در نیمه دوم وارد زمین شد ستایش کرد . </font><font size="3"><br><font face="Mihan-IransansBold">این مهاجم وست بروم در اخبار منتشر شده به دلیل اشتباهات در اواخر نقل و انتقلات و با توجه به علاقه به ترک باشگاه ناچار به ماندن شد ...</font><br><font face="Mihan-IransansBold">پولیس در ادامه صحبت های خود افزود : من از پذیرایی گرمی که از براهینو شد خوشحالم ، این نشان از این میدهد که کیفیت و عمق پشتیبانی از باشگاه باعث پذیرش مجدد او شده است</font><br><font face="Mihan-IransansBold">آیا&nbsp; من از واکنش هواداران شگفت انگیز شدم ؟ مسلما خیر ! زیرا ما آماده ایم که انتظار بکشیم . مانند هر فرد دیگری او ( براهینو ) نیز اشتباه میکند . من فقط امیدوارم و برای او دعا میکنم که اشتباهات خودرا مجددا تکرار نکند ، و نشان بدهد که میتواند بخوبی در زمین وظایف خود را انجام بدهد </font></font><br></div><br>